Kvíz o přírodě "Pastýřská stěna" / Natur-Quiz "Schäferwand"

PRO SPUŠTĚNÍ HRY NAPIŠ DOLE SVÉ JMÉNO A POTÉ VYFOŤ QRKÓD OTÁZKY

Vítejte v našem kvízu o přírodě na Pastýřské stěně v Děčíně! Přihlaste se a najděte 23 stanovišť se zajímavými otázkami o přírodě a životním prostředí, prověřte své znalosti a sbírejte body. Na každou otázku lze odpovídat pouze v místě daného stanoviště. Ti nejlepší z Vás (kteří dosáhnou alespoň 19 správných odpovědí), si mohou v turistickém informačním centru vyzvednout odměnu.

Willkommen zu unserem mobilen Natur-Quiz auf der Schäferwand in Děčín! Melde dich an, finde die 23 Orte mit kniffligen Fragen zu Natur und Umwelt, teste dein Wissen und sammle Punkte! Jede Frage kann nur an ihrem konkreten Ort beantwortet werden. Die klügsten Köpfe können sich (ab 19 richtigen Antworten) in der Tourist-Info einen Preis abholen.


Vaše jméno pro hru / Dein Name für das Spiel